O NAS

Spółdzielnia Mieszkaniowa „Domino” została zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy Sąd Gospodarczy w dniu 26.05.2003r.
W roku 1999 zrealizowana została inwestycja przy ul. Stryjeńskich 17.
Następna inwestycja jaką zrealizowała SM „Domino” była budowa budynku mieszkalnego przy ul. Pala Telekiego 12.
Budynek przy ul. Alternatywy 4 oddano do użytku w marcu 2006r., a w listopadzie 2006 uzyskano zezwolenie na użytkowanie. Budynek liczy 286 lokali i 193 garaży.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Domino” składa się z trzech Członków:
Witold Tomaszewski – Prezes Zarządu

Krzysztof Kozłowski – Vice Prezes Zarządu
Jerzy Terpiłowski – Członek Zarządu

Skład Rady Nadzorczej Spółdzielni Mieszkaniowej „Domino”:
Wojciech Kardaszewski – Przewodniczący Rady Nadzorczej

Aleksander Romanowski – Vice Przewodniczący Rady Nadzorczej
Karolina Car– Sekretarz Rady Nadzorczej
 

DOKUMENTY

AKTUALNOŚCI


2023-03-03

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „DOMINO” działając na podstawie Statutu Spółdzielni § 55 pkt. 1 zwołuje w dniu 23.03.2023 roku o godz. 18:00 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków S. M. DOMINO


2022-03-03

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „DOMINO” działając na podstawie Statutu Spółdzielni § 55 pkt. 1 zwołuje w dniu 24.03.2022 roku o godz. 18:00 Walne Zgromadzenie Członków Spółdzielni.

Porządek obrad Walnego Zgromadzenia Członków S. M. DOMINOSpółdzielnia Mieszkaniowa DOMINO
wpisana jest do KRS pod nr 0000162550 i działa na podstawie
Statutu Spółdzielni Mieszkaniowej zarejestrowanego w Sądzie
dnia 02.06.2004 roku. 

Kontakt